Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE BUS VYKDOMI

SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAI

           Informuojame, kad šių metų balandžio–gegužės mėnesiais Anykščių rajono savivaldybėje bus vykdomi suaugusiųjų gyvensenos tyrimai. Bus apklausiami 18 metų amžiaus ir vyresni gyventojai, atrinkti pagal suaugusiųjų gyvensenos tyrimo imties skaičiavimo ir sudarymo metodiką.

Šiems tyrimams metodiškai vadovauja Higienos institutas, o juos organizuoja ir vykdys Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

           Gyventojų bus prašoma užpildyti anketą, kuri paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje adresu www.hi.lt/gyvensena. Apklausa anoniminė, duomenys bus panaudoti tik apibendrinti kartu su kitų tyrimo dalyvių atsakymais.

            Pažymime, kad:

  1. Anketinę apklausą vykdantys darbuotojai privalo pateikti darbo pažymėjimą.
  2. Anketinę apklausą vykdys Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai: Aldona Saliamonienė, Bronė Pranskūnienė, Domas Jaskūnas, Edita Jurčiukonienė, Joana Juodviršytė, Laura Marcinkevičienė, Lina Pagalienė, Meilutė Mincienė, Monika Meškauskaitė, Rima Bagočiūnienė.
  3. Anketinė apklausa bus vykdoma gyventojų namuose: Anykščių mieste, Kavarsko mieste, Troškūnų mieste, Andrioniškio seniūnijoje, Debeikių seniūnijoje, Kurklių seniūnijoje, Skiemonių seniūnijoje, Svėdasų seniūnijoje, Traupio seniūnijoje, Viešintų seniūnijoje.
  4. Iš viso bus atlikta 415 anketinių apklausų.

            Tyrimas atliekamas vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „ Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, įtvirtinančiais periodinius gyvensenos tyrimus, kaip visuomenės sveikatos stebėsenos elementus. Apibendrinti tyrimo rezultatai atskleis esamą gyvensenos situaciją atskirose savivaldybėse ir Lietuvoje, o pakartotinai atlikus tyrimą, leis stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.

Už suaugusiųjų gyvensenos tyrimą atsakingas asmuo Anykščių rajono savivaldybėje: Monika Meškauskaitė, Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, tel. 8 64043123, el. paštas meskauskaite.monika.anyksciai@gmail.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.