Warning: include_once(/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

Warning: include_once(): Failed opening '/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAS ANYKŠČIŲ RAJONE 2018 M.

2018 m. visoje Lietuvoje pirmą kartą buvo atliktas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, kuris numatomas vykdyti periodiškai, kas 4 m., siekiant kuo tiksliau ir išsamiau išanalizuoti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę ir elgseną, gyvenimo kokybę bei rizikingą sveikatai elgesį. Tyrimas buvo atliktas standartizuoto klausimyno pagalba, kuris buvo sudarytas iš bendrų klausimų apie demografinius veiksnius, socialines charakteristikas ir pajamas bei iš specifinių klausimų apie gyvenseną – fizinį aktyvumą, mitybą, psichoaktyvų medžiagų vartojimą, savo sveikatos vertinimą, laimingumą, santykius su artimaisiais.

Kovo – gegužės mėn. Anykščių raj. iš viso buvo apklausta 416 asmenų, vyresnių kaip 18 m. amžiaus, kurie buvo atrinkti atsitiktiniu būdu. Didesnę dalį respondentų sudarė moterys – 54,1 proc. (224 moterys) ir 45,9 proc. vyrų (190 vyrų). Pagal gyvenamąją vietą, daugiausia apklaustųjų buvo miesto gyventojai (Anykščių, Troškūnų ir Kavarsko miestai) – 38,8 proc. respondentų (161 asmuo), kiti apklaustieji buvo miestelių ir kaimų gyventojai: kaimo – 38,6 proc. (160 asmenų), miestelio – 22,7 proc. (94 asmenys).

Lyginant visas savivaldybes Lietuvos mastu, daugiausia apklausta 50-54 m. (13,3 proc.) ir 55-59 m. (13,2 proc.) amžiaus grupių asmenys. Pagal tautybę, 91,6 proc. apklaustųjų buvo lietuviai, 4,1 proc. lenkų, 3,1 proc. rusų ir 1,2 proc. kitos tautybės asmenų. Pagal šeiminę padėtį, 65,1 proc. apklaustųjų buvo vedę (ištekėję) arba gyvenantys nesusituokę (-usios), 15,8 proc. nevedusių (neištekėjusių), 11,2 proc. išsiskyrusių ir 7,9 proc. našlių.

Pagal išsilavinimą, lyginant visas savivaldybes, daugiausia apklausta buvo aukštojo universitetinio išsilavinimo asmenų – 30,2 proc., 18 proc. vidurinio išsilavinimo, 17, 4 proc. specialiojo vidurinio išsilavinimo, 17,1 proc. aukštesniojo išsilavinimo (technikumas, aukštesnioji mokykla), 9,5 proc. aukštojo koleginio išsilavinimo, 6 proc. pagrindinio išsilavinimo ir 1,8 proc. pradinio išsilavinimo asmenų. 75,4 proc. apklaustųjų buvo dirbantys, 11,9 proc. pensininkų, 6 proc. bedarbių, 2,6 proc. moksleivių, 2,2 proc. studentų ir 1,9 proc. kito užsiėmimo asmenų. Vertinant pajamas, daugiausia atsakiusiųjų (26 proc.) mėnesio pajamos sudarė 100-299 eurus, 24,9 proc. respondentų mėnesio pajamos buvo 300-399 eurai, 18,2 proc. respondentų 400-499 eurai, 15,8 proc. respondentų 500-699 eurai, 10,1 proc. respondentų 700 eurai ir daugiau, 5 proc. apklaustųjų – mažiau nei 100 eurų.

Analizuojant Anykščių raj. apklaustųjų gyventojų atsakymus į klausimus apie gyvenimo kokybę, sveikatos ir laimingumo vertinimą, 55,9 proc. respondentų nurodė, jog savo gyvenimo kokybę vertina gerai ir labai gerai (Lietuvos vidurkis – 61,8 proc.). Šiek tiek mažiau, 50,9 proc. apklaustųjų savo sveikatą taip pat vertina gerai ir labai gerai (Lietuva – 58,1 proc.). 53,3 proc. apklaustųjų anykštėnų jaučiasi laimingi ir labai laimingi (Lietuva – 58,1 proc.). 15,7 proc. respondentų nurodė, jog per praėjusį mėnesį juos buvo apėmusi prislėgta nuotaika ar nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau (Lietuva – 16,6 proc.).

Vertinant atsakymus į klausimus apie bendravimą su šeimos nariais, giminaičiais ir draugais, 88,5 proc. apklaustųjų Anykščių raj. nurodė, kad su šeimos nariais bendrauja bent kelis kartus per mėnesį (Lietuvos vidurkis – 94,2 proc.), su giminaičiais tokiu pat dažnumu bendrauja 54,6 proc. apklaustųjų (Lietuva – 77,2 proc.), o su draugais – 82,7 proc. respondentų (Lietuva – 83,5 proc.).

Analizuojant apklaustųjų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročius, apskaičiuota, jog asmenų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, yra 33,7 proc. (Lietuvos vidurkis – 40,5 proc.). Respondentų dalis, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (išskyrus bulves) – 30,4 proc. (Lietuva – 42 proc.), o dalis, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius – 20,4 proc. (Lietuva – 34,7 proc.). Apie pusė apklaustųjų (48,1 proc.) nurodė, kad nededa druskos papildomai į jau paruoštą maistą (Lietuva – 43,8 proc.).

Taip pat anketoje respondentų buvo klausiama apie jų rizikingą elgesį vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. 12,1 proc. apklaustųjų anykštėnų nurodė, jog per paskutines 30 dienų kasdien rūkė tabako gaminius (Lietuvos vidurkis – 17,3 proc.), 1,8 proc. – rūkė elektronines cigaretes (Lietuva – 1,1 proc.). Apklaustųjų dalis, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo alkoholinius gėrimus, buvo 5,9 proc. (Lietuva – 1,5 proc.), o vartojusių kartą per savaitę ir dažniau – 25,8 proc. (Lietuva – 22 proc.). Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėn. vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau dalis Anykščių raj. yra 18,5 proc. (Lietuva – 15,7 proc.). Kalbant apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo, bent kartą vartojusių asmenų per paskutines 30 dienų Anykščių raj. buvo 2,4 proc. (Lietuva – 2,1 proc.), o per paskutinius 12 mėn. – 3,5 proc. (Lietuva – 3,2 proc.).

Apžvelgus 2018 m. atlikto tyrimo rezultatus Anykščių raj., galima teigti, jog (raudonai paryškinti rodikliai, rodo blogesnę rodiklio reikšmę Anykščių rajone, žaliai pažymėti – geresnę):

 • Asmenų, kurie savo gyvenimo kokybę bei sveikatą vertina gerai ir labai gerai, dalis Anykščių raj. yra nežymiai mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi, dalis Anykščių raj. yra taip pat nežymiai mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika ir nerimas daug labiau nei anksčiau, dalis Anykščių raj. mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, bendraujančių su šeimos nariais ir draugais bent kelis kartus per mėnesį, dalis Anykščių raj. nežymiai mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, bendraujančių su giminaičiais bent kelis kartus per mėnesį, dalis Anykščių raj. mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis Anykščių rajone yra mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (išskyrus bulves), dalis Anykščių raj. yra mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, dalis Anykščių raj. yra mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie nededa papildomai druskos į jau paruoštą maistą, dalis Anykščių raj. yra didesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie rūkė tabako gaminius per paskutines 30 dienų kasdien, dalis Anykščių raj. yra mažesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie rūkė elektronines cigaretes per paskutines 30 dienų kasdien, dalis Anykščių raj. yra nežymiai didesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie vartojo alkoholinius gėrimus per paskutines 30 dienų kasdien, vartojo juos kartą į savaitę ir dažniau ar per paskutinius 12 mėnesių vartojo kartą į savaitę ir dažniau, dalis Anykščių raj. yra didesnė nei Lietuvos vidurkis;
 • Asmenų, kurie vartojo narkotines ir psichotropines medžiagas be gydytojo paskyrimo per paskutines 30 dienų ir per paskutinius 12 mėnesių, dalis Anykščių raj. nežymiai didesnė nei Lietuvos vidurkis.

Informacijos šaltiniai:

 • Higienos institutas, metodinės rekomendacijos „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“;
 • Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius, „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas 2018 m. rodiklių suvestinė-ataskaita“.

Informaciją parengė: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Monika Meškauskaitė