Warning: include_once(/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

Warning: include_once(): Failed opening '/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

2021 m. kovo 18 d. su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto Nr. LT03-2-SAM-K01-002 ,,Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ įgyvendinimo.

Pareiškėjas: Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Partneris: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

Projekto tikslas pagerinti psichinės sveikatos prevenciją ir sumažinti netolygumus Kėdainių ir Anykščių savivaldybėse.

Projekto metu Anykščių rajone bus atnaujinti 10 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, iš jų 6-iose planuojama atlikti paprastąjį remontą. Numatyta visus kabinetus aprūpinti metodinėmis priemonėmis. Projekte dalyvaus Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, Anykščių raj. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla, Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Anykščių raj. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Anykščių raj. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras.

Projekto metu sveikatos kabinetai bus aprūpinti sveikatos stiprinimo priemonėmis, kurios prisidės prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ugdymo įstaigose, ypatingą dėmesį skiriant psichikos sveikatos gerinimo priemonėms. Tokiu būdu gerės vienos iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių – vaikų ir jaunimo – sveikata, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir pan.

Atkreiptinas domesys, kad Anykščių rajone yra nepakankamai išvystyta vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros infrastruktūra. Tinkamai išplėtota infrastruktūra leis ugdyti ikimokyklinio amžiaus asmenų sveikos gyvensenos nuostatas, kurti sveiką ir saugią aplinką, mažinti aplinkos ir socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai.

Projektu siekiama sudaryti vienodas sąlygas sveikatos paslaugų ugdymo įstaigose kokybės gerinimui, prieinamumui ir efektyvumui didinti regionuose. Šiuo metu didžiausi netolygumai jaučiami tarp teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų mieste ir kaimo vietovėse, todėl projekto metu rajonuose esančių ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetus aprūpinus visa reikiama įranga ir priemonėmis, atotrūkis tarp kaimo ir miesto mažės. Ypač svarbu ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui užtikrinti geriausią gyvenimo pradžią, nes tinkamiausias laikas prisidėti prie sveikatos skirtumų (netolygumų) mažinimo ir sveikatinimo rezultatų gerinimo yra ankstyvoje vaikystėje ir mokykliniu laikotarpiu. Vaikų ir paauglių sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių gerinimas ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje yra kur kas naudingesnis nei vėlesnės intervencinės priemonės.

 

Projekto išlaidų suma Anykščių raj. – 102 015,35 eurų (bendra Projekto suma – 295 258,72 eurai).

 

Išsami informacija apie projektą ir jo veiklas bus teikiama atskirai sukurtoje internetinėje svetainėje.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija