Warning: include_once(/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

Warning: include_once(): Failed opening '/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

 2021 m. kovo 15 d. su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ kvietimo „Adaptuoto ir išplėstinio jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ projekto NR.LT03-1-SAM-K01-011 „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ įgyvendinimo.

Projektas skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Biržų rajono, Kėdainių rajono ir Anykščių rajono savivaldybėse.

Projekto vykdytojas: Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto partneriai: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto tikslas: Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajonuose.

Įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau JPSPP) teikimo algoritmai, kurie įgalins paslaugų jaunimui teikimo mechanizmus psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse, užtikrins tinkamą, kokybišką ir savalaikį šių paslaugų teikimą jaunimui. Projektas suteiks paslaugas ne mažiau, kaip 1300 tikslinių grupių asmenų. Siekiant tikslo projekto metu numatoma JPSPP Koordinacinio centro (KC) veiklos plėtra Biržų rajono savivaldybėje ir naujų KC įsteigimas Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybėse, JPSPP bendradarbiavimo tinklo sukūrimas partnerių savivaldybėse, JPSPP viešinimas,  JPSPP mokymai ir stovyklos tikslinėms auditorijoms – specialistams ir jaunimui.  Projekto metu įdiegtas ir išplėtotas JPSPP modelis padės greičiau ir efektyviau spręsti ne tik jaunimo sveikatos problemas, bet ir įvertinti, kokių paslaugų savivaldybėse trūksta, ar teikiamos paslaugos yra lengvai prieinamos jaunimui, t. y. sukurti, adaptuoti ir išplėtoti jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmai galės būti naudojami ir kaip instrumentai, padedantys atlikti jaunimo sveikatos strategijos formavimą ir tuo pačiu padės sumažinti sveikatos skirtumus tarp Lietuvos rajonų (bei regionų). Įdiegus modelį trijose savivaldybėse JPSPP  bus teikiamos nuolatos, net ir pasibaigus projektui, todėl bus užtikrintas JPSPP teikimo modelio veikimas. Biržų rajono, Kėdainių ir Anykščių rajonų VSB įsipareigoja JPSPP koordinaciniuose centruose išlaikyti reikiamą darbuotojų skaičių, užtikrinti kvalifikacijos kėlimą bei tolimesnį paslaugų tiekimą 14–29 m. amžiaus jaunimui.

Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai:

Projekto veiklos tęstinumas bus užtikrinamas pareiškėjo ir partnerių lėšomis. Po projekto įgyvendinimo bus užtikrinamas JPSPP koordinacinio centro veikimas ir 1 psichologo (ne mažesniu nei 0,5 etato krūviu) paslaugų teikimas jaunimui bei toliau plėtojama JPSPP koordinacinė ir atvejo vadybos funkcija. Toliau bus palaikomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su partneriais ir plečiamas JPSPP teikiančių institucijų tinklas, siekiant tobulinti jaunimui reikiamas paslaugas. Pasibaigus projektui, koordinatorius toliau administruos savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalą (rengs informaciją, publikuos straipsnius, atliks adaptavimą ir pan.).   Įgyvendinus projektą bus pasiekti tikslai, kurie padarys teigiamą poveikį programos sričiai. Jaunimui (14–29 m.) teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, išugdyti sveikos gyvensenos įpročiai, sumažintas jaunų žmonių sergamumas bei bus sukurta sistema, efektyviai sprendžianti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas. Projekto metu daug jaunų žmonių bus paskatinti rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Projekto savivaldybėse bus įdiegtas žaliasis koridorius, ko pasekoje bus sudarytos galimybės jaunam žmogui gauti efektyvias ir konfidencialias asmens sveikatos paslaugas per kuo trumpesnį laiką. Paslaugos jaunimui savivaldybėse taps kompleksinės ir įtraukiančios. Paslaugų kompleksiškumą užtikrins optimizuotas jaunimui paslaugas teikiančių institucijų tinklas. Taip pat paslaugų kompleksiškumą užtikrins pagerintos specialistų (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai) ir jaunimo sveikatos koordinatorių kompetencijos. Minėtos priemonės padės įgyvendinti bendrą programos tikslą ir pasiekti aukštą jaunimo sveikatos prevencijos lygį projekto savivaldybėse ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvoje.

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų – regioninės plėtros, lyčių lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi laikymasis.

Bendra projekto vertė siekia 241 585,83 Eur.

Finansavimo šaltiniai:

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos 205 347,95 Eur; 

EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 36 237,88 Eur.

Anykščių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro informacija