Warning: include_once(/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

Warning: include_once(): Failed opening '/home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/superfly-dynamic-styles.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/anuvsb/domains/anyksciuvsb.lt/public_html/wp-content/plugins/superfly-menu/main.php on line 427

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) kartu su Anykščių rajono savivaldybe šiuo metu vykdo projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0007 (toliau – Projektas), kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų (toliau – m.) Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Visos Projekto veiklos pradėtos vykdyti 2018 m., numatomos baigti 2021 m.

Pagal šį Projektą yra numatyti nemokami pirmosios pagalbos teikimo seminarai, kurių metu bus suorganizuota 243 seminarai ir apmokyta 710 Anykščių rajono gyventojų. Seminarai bus vykdomi įvairiose Anykščių rajono bendruomenėse, įmonėse, organizacijose, bendrojo ugdymo įstaigose (išvykstamieji seminarai) ir modernizuotose Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose (stacionarūs seminarai).

Seminarų ciklą sudaro 3 užsiėmimai po 2 val. (išvykstamieji seminarai) ir 6 užsiėmimai po 2 val. (stacionarūs seminarai). Esant poreikiui, galima organizuoti 1 nepertraukiamą užsiėmimą arba dalinti jį į 2 dalis. Grupę turėtų sudaryti 10 asmenų (išvykstamieji seminarai) ir 15 asmenų (stacionarūs seminarai), tačiau galime dirbti ir su kiek didesne ar mažesne grupe. Planuojama išvykstamuosius seminarus suorganizuoti su 41 grupe, o stacionarius – su 20 grupių. Bendra visų seminarų trukmė – 486 valandos. Taip pat galima organizuoti daugiau nei 1 grupę kiekvienoje Anykščių rajono savivaldybės bendruomenėje, įmonėje, organizacijoje, bendrojo ugdymo įstaigoje!

Visi mokymai turi teorinę ir praktinę dalį. Seminarų metu žinias užtvirtiname inovatyviomis ir įdomiomis mokymo priemonėmis, kiekvienas turi galimybę praktiškai atlikti pradinį žmogaus gaivinimą manekeno pagalba (su defibriliatoriumi ir be jo, suaugusiam bei kūdikiui), padėti užspringusiam žmogui (Heimlicho manevras) atspringimo liemenės pagalba, imobilizuoti žmogaus galvą, kaklą ar nugarą specialių įtvarų pagalba.

Seminarų metu dalyviai sužinos:

 • bendruosius pirmosios pagalbos teikimo aspektus ir prioritetus;
 • kaip turi elgtis pirmosios pagalbos teikėjas;
 • kaip atpažinti gyvybei pavojingą būklę;
 • kaip išvengti traumų ir nelaimingų atsitikimų;
 • kaip suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo metu (naujagimiui, kūdikiui. suaugusiam) remiantis pirmosios pagalbos teikimo algoritmu;
 • kaip elgtis kritinėse situacijose, kuomet asmenys patyrė sužalojimus, kaulų lūžius;
 • kaip imobilizuoti įvairias žmogaus kūno dalis esant lūžiams;
 • ką daryti esant nušalimams, nudegimams bei žalojančiam išorinių aplinkos veiksnių poveikiui;
 • kaip elgtis apsinuodijus;
 • kaip elgtis, esant įkandimams, alerginėms reakcijoms, traukuliams ar šokui;
 • kaip suteikti pirmąją pagalbą naudojant defibriliatorių;
 • ką daryti užspringus vaikui ar suaugusiam;
 • kaip sustabdyti išorinį ar vidinį kraujavimą;
 • kaip prižiūrėti žaizdas;
 • kaip paguldyti nukentėjusįjį į stabilią šoninę padėtį;
 • kaip elgtis esant galvoms traumoms, insultui ar miokardo infarktui.

Seminarus veda Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Monika Meškauskaitė (privalomojo pirmosios pagalbos mokymo licencijos numeris VVL-0599, išdavimo data 2018 liepos 9 d., patvirtinta 2019 rugpjūčio 20 d. valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T1-1270).

Pirmosios pagalbos teikimo seminarai pradėti organizuoti 2020 m. Pirmasis užsiėmimas įvyko 2020 m. kovo 12 d. Anykščių rajono Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, kuriame sudalyvavo 12 mokinių. Vėliau užsiėmimai su ta pačia grupe įvyko jau rudenį, dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino – 2020 m. rugsėjo 21 d. ir 28 d.

2020 m. rugsėjo mėnesį vėl startavus pirmosios pagalbos mokymams, per šį mėnesį buvo suorganizuota 16 seminarų, kurių bendra trukmė 40 valandų. Rugsėjo mėnesį seminarai vyko Anykščių rajono Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Debeikių skyriuje, Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Viešintų daugiafunkcio centro skyriuje, Levaniškių bendruomenėje. Iš viso rugsėjo mėnesį vykusiuose seminaruose sudalyvavo 127 unikalūs dalyviai.

2020 m. spalio mėnesį buvo suorganizuota 12 seminarų, kurių bendra trukmė 32 valandos. Spalio mėnesį tęstiniai užsiėmimai vyko dalyje aukščiau minėtų įstaigų, papildomai į pirmosios pagalbos teikimo seminarus įsijungė Anykščių socialinės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas bei Anykščių socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filialas. Spalio mėnesį suskaičiuota dar 31 unikalus dalyvis.

2020 m. lapkričio mėnesį vėl šalyje įvedus karantiną, Biuras pradėjo organizuoti nuotolinius pirmosios pagalbos teikimo seminarus, kurių buvo 5. Tęstiniai seminarai vyko Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Debeikių skyriuje ir Anykščių rajono Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, prisidėjo dar viena grupė su 13 unikalių dalyvių iš Anykščių socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filialo. Bendra nuotolinių seminarų trukmė – 14 valandų.

Bendrai per 2020 m. buvo suorganizuoti 34 pirmosios pagalbos teikimo seminarai, kurių bendra trukmė 88 valandos, bendras unikalių dalyvių skaičius 171.

Tikimės ir toliau aktyviai bendradarbiauti su visomis Anykščių rajono bendruomenėmis, įmonėmis, organizacijomis, bendrojo ugdymo įstaigomis! Siekiame apmokyti kuo daugiau Anykščių rajono gyventojų, kad žmonės vieni tarp kitų jaustųsi saugesni, elgtųsi atsakingiau ir gyventų sveikiau bei saugiau!

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija